Aanleg bijenhotel gestart

629
Een grote bladsnijder bekleedt het nest met een blaadje (Bron: Pieter van Breugel)

In onze natuur leven steeds minder insecten. Hun aantallen dalen fors. En dat is erg. Het is een grote aanslag op de kringloop van het leven. Insecten zorgen voor een gezonde bodem zodat planten kunnen groeien, bestuiven bloemen, bomen en gewassen en zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en andere dieren. In Nederland bestaan meer dan 300 soorten wilde solitaire bijen! Omdat ze alleen in de vrije natuur, dus in het “wild” voorkomen, worden deze solitaire bijen ook wel “wilde bijen” genoemd. Ze kunnen variëren van 3 mm tot 2,5 cm in lengte. Deze bijen zijn geen verwilderde honingbijen die de weg naar huis zijn kwijtgeraakt, maar bijensoorten waarbij de moederbij alles alleen doet. Dat wil zeggen; zij zoekt en maakt een nestje, legt eitjes en verzamelt nectar en/of stuifmeel op bloemen voor haarzelf en haar toekomstig kroost. Nestjes kunnen gemaakt worden o.a. in zand, leem, klei, in kruimelige voegen van oude muren, oud hout, verlaten slakkenhuisjes, in plantenstengels als braam, vlier, bamboe en riet, in kevergangen en in boorgaten. Elk nestje bestaat veelal uit een aantal achter elkaar gelegen babykamers gescheiden door ronde deurtjes van zand, hars, leem of plantaardig materiaal. Deze nestjes liggen soms met velen naast elkaar.

Actie “Help de wilde bij”

Om de insecten te helpen gaan we een bijenhotel bouwen. Afgelopen zaterdag is begonnen met de bouw van het bijenhotel. Dit bijenhotel staat aan de oever van de beek nabij het bos en zal komende zaterdag worden afgemaakt  door kinderen tijdens de kinderactiviteit  “Help de wilde bij” Dit wordt georganiseerd door het kleine kerkje en commissie onze Hunze.


Een lathyrusbij vliegt leem aan om de nestgang te dichten (Bron: Pieter van Breugel)

Zaterdag 6 oktober van 13:00 tot 18:00 uur:  Help de wilde bij!  (Activiteit voor kinderen)

Deze middag proberen we de wilde bijen een handje te helpen door een speciaal verblijf voor ze te maken; een bijenhotel!  Daar leggen ze hun eitjes in kleine holletjes hout, riet of klei. In het kerkje wordt eerst van alles verteld over wilde bijen, over hoe ze leven, wonen en waarom ze zo nuttig zijn.
Daarna gaan we in het bos op zoek naar benodigdheden voor hun hotel!
Het hotel zal gebouwd worden bij het bos langs de Beek.
We sluiten af in het kleine kerkje met een bordje patat!

Er kunnen maar een beperkt aantal kinderen meedoen aan deze activiteit. Aanmelden is daarom noodzakelijk. Aanmelden kan via info@hetkleinekerkje.nl, telefonisch 0599-648574 / 0592-855601. Opgave kan natuurlijk ook via het aanmeld formulier die je op school hebt gekregen.


Foto’s van de bouw van het bijenhotel:

 

Bronnen:
http://www.koosroggeveld.nl/wetenswaardigheden/bijen-hotel/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/dramatische-afname-van-insecten
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24150