Bouwen in Gieterveen? Praat mee in het dorpsgesprek!

386

Graag gaan we met inwoners, dorpsbelangen en andere
betrokkenen in gesprek over mogelijkheden rondom actuele
woningbouwplannen in uw dorp. We willen net als u vitale
dorpen, nu en in de toekomst. Hiervoor is woningbouw
nodig. Met elkaar gaan we in gesprek over concrete
plannen in Gieterveen en welke stappen er genomen
moeten worden om te komen tot nieuwe woningen.
Tijdens het dorpsgesprek krijgt u o.a. de resultaten van het
verdiepende woonbehoefte onderzoek gepresenteerd.
Daarnaast willen we samen met u kijken naar actuele
woningbouwplannen en de invulling daarvan.
Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en van
gedachten te wisselen op:
28 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Dorpshuis Gieterveen