Bushalte de Hilte

1079

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft medio 2019 te kennen gegeven dat zij hun dienstregeling wil aanpassen.
Een van de voorstellen heeft verstrekkende gevolgen voor het openbaar vervoer van Gieterveen en Eexterveen ( voor Annerveenschekanaal is het gevolg dat er geen bus meer via de Kielsterachterweg rijdt). Lijn 110 die nu nog stopt bij de Hilte zal veranderen in lijn 310 die via de N33 van Veendam naar Gieten rijdt. Deze stopt niet bij de Hilte.
Voor 14 juni 2019 kon men hiertegen bezwaar aantekenen. De gemeente Aa en Hunze heeft hiertegen bezwaar gemaakt evenals de Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen.

Dorpsbelangen Gieterveen is op maandag 23 september uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis van Aa en Hunze.
Bij dit gesprek waren aanwezig: Jan Roelof Vos, Karel van Klaveren, Jan Otto Meertens en Rick Klok van Dorpsbelangen Eexterveen, Sander Muskee en Ina Oortwijn van Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, Anneke Bakker, dorpsbelangen Gieterveen, Henk Heijerman, wethouder, Johan Meirink, beleidsambtenaar verkeer Aa en Hunze, en Jorne Bonte, projectleider OV noord Drenthe. De heer Bonte deelt mee dat naar aanleiding van de publicatie over de dienstregeling er 42 bezwaren vanuit Gieterveen/Eexterveen en 99 bezwaren vanuit Annerveenschekanaal zijn binnengekomen bij het OV-bureau. Alle aanwezigen spreken hun onvrede over de dienstregeling uit, de dienstregeling is inmiddels vastgesteld en gaat in per 15-12-2019.
Er is niet geluisterd naar de mensen, maar men heeft al besloten. De ontwerp hoofdlijnen zijn in april 2019 gedaan door het OV-bureau, in samenwerking met de provincie. Voor Drenthe was dat toen gedeputeerde Henk Brink, inmiddels is dit gedeputeerde Cees Bijl.
Het OV moet zoveel mogelijk passagiers vervoeren, snellere lijnen en daarom is in dit geval gekozen om de Hilte te laten vervallen.
Er komen haltes bij de Hilte aan de N33, deze zijn niet per 15 december gereed. Er zijn aanpassingen nodig aan de wegen, de eerste gesprekken zijn gestart met de wegbeheerders.
Zolang de halte aan de N33 niet gereed is moeten de passagiers naar het OV knooppunt in Gieten of de halte in Wildervank (aan de N33)
Er kan een HUB taxi worden besteld, op sommige tijden stappen er soms 20/25 personen in de bus. Zijn er voldoende taxi’s? Worden de kosten gecompenseerd?
Besloten wordt dat Cees Bijl wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Bij dit gesprek worden ook dorpsbelangen Nieuwediep en Eexterveenschekanaal uitgenodigd.
Afsluitend is ter plaatse nog gekeken bij de bushalte de Hilte, naar mening van de vertegenwoordigers van Dorpsbelangen zou er mogelijk een tijdelijke halte gerealiseerd kunnen worden.
Ook dorpsbelangen Annerveenschekanaal heeft meegedacht over een alternatieve route voor de bus.
Wordt vervolgd.

Anneke Bakker