Buurt AED

692

Hallo buurtgenoten,
Jullie hebben vast wel eens gehoord dat er iemand een hartstilstand heeft gehad en dat deze is
gered door een AED. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door
het geven van een elektrische schok.
Een aantal mensen in onze buurt heeft een reanimatie cursus gevolgd en zouden snel kunnen
ingrijpen.
Bij het dorpshuis in Gieterveen, bij de molen in Gieterveen en in Eexterveen hangt een AED aan
de muur maar als er in onze buurt iemand wordt getroffen door een hartstilstand dan duurt het
heen en weer rijden van en naar de plaats van de AED veel te lang.
Daarom willen we meedoen aan een actie van Philips en de Hartstichting, de BuurtAED. In eerste
instantie hebben we gekozen voor het gebied vanaf de N33, De Hilte, Tjassenswijk tot en met
Veenakkers 60. Het betreft hier in totaal 28 huizen.
Via de Website van de BuurtAED (www.buurtaed.nl) hebben we een actie voor onze buurt gestart.
Het is de bedoeling dat we gezamenlijk € 1660,— ophalen. Als we dat bedrag bij elkaar hebben
sponsort Philips € 1007,—en levert de AED en zorgt voor het onderhoud.
Via de actie BuurtAED kunnen we onze buurtgenoten en vrienden en bekenden uitnodigen voor
het doen van een donatie. We hebben daarvoor het e-mailadres nodig van onze buurtgenoten.
Daarom vragen we u om uw e-mailadres door te willen geven aan pcm.wouters@gmail.com of
gcj.schippers@gmail.com
Voor het doen van een donatie kunt u ook inloggen op het volgende adres
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-tjassenswijk-9511-gieterveen-2
Het is de bedoeling dat het streefbedrag binnen 30 dagen bijeen wordt gehaald. Mochten wij
onverhoopt het streefbedrag niet halen dan wordt uw
donatie of teruggestort. Ook bestaat de mogelijkheid om
meerdere sponsoren te vinden of kunnen wij uw vragen
om het bedrag te verhogen.
Op de website www.buurtaed.nl vindt u alle benodigde
informatie.
Mocht u nog vragen hebben bel gerust op 0653933141.
Met vriendelijke groet,
Helen Wouters en Gerad Schippers
Tjassenswijk 6