Vrouwenstraatnamen

501

Enige weken geleden stond er een uitgebreid artikel in het Dagblad van het Noorden waarin werd gesteld dat er in weinig Drentse gemeenten straten zijn genoemd naar vrouwen, in Aa en Hunze zelfs geen enkele. Dat is toch opmerkelijk, dacht ik, toen ik het las. Ik heb er eerlijk gezegd nooit zo bij stil gestaan. De reden van deze achterstelling is voornamelijk gelegen in het feit dat de mannen, en zeker in vroegere tijden, gezien werden als de pioniers bij de ontginning van dit gebied en bij de oprichting van scholen en verenigingen en uit een soort erkentelijkheid werden straten, pleinen of gebouwen naar hen vernoemd. Zou men nu al die personen onder een vergrootglas leggen, dan zouden er zeker meerdere afvallen. Dit even ter zijde. Maar speelden vrouwen niet een even belangrijke rol bij de ontwikkeling van het geeft niet welk gebied? Ik denk hierbij met name aan de huishouding en de opvoeding van de kinderen. Alsof dat geen enorme klus was, alsof dat niet telde. Het is jammer dat we het qua aantal naar mensen vernoemde straten moeten doen met de Tjassenswijk (genoemd naar de Groninger hopman Albert Tjassens, die dit gebied wilde vervenen en voor het vervoer van de turf deze wijk liet graven. De man stierf armoedig. Wie kent hem nog?), met de Meertensweg (genoemd naar het echtpaar Meertens dat vroeger aan het paadje dat later de Meerstensweg zou worden woonde) en het Burgemeester Nijenhuispad (genoemd naar de burgemeester die zich door de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog niet liet ringeloren). Daar zouden om tot een evenredige verdeling te komen toch zeker 2 à 3 straten vernoemd naar vrouwen bij moeten komen. En die mogelijkheid doet zich voor nu er plannen in de maak zijn voor een nieuw te bouwen wijk. De preciese omvang hiervan is echter nog onduidelijk. Naar wie zouden die straat/straten dan moeten worden vernoemd? Ik doe een voorzichtige gooi, hierbij niet uitgaande van eventueel in het oog springende verdiensten. 1) Geessien Kiewiet (1870-1955). Mooie naam. Sluit goed aan bij het groene uitzicht dat men krijgt. ‘Ik woon aan de Geessien Kiewietstraat’. Klinkt goed. 2) Jantien Groenwold (1838-1905). In het verleden woonden er meerdere Groenwold’s in Gieterveen. Zou gebruikt kunnen worden voor de Groenwoldseniorenflat (ik denk graag vooruit). 3) Margaretha van der Veen (1871-1909). Ook de naam Van der Veen komt al heel lang voor in Gieterveen. Dit zou mooi passen voor het te realiseren Margaretha van der Veenplein.

Dit zijn een paar suggesties om drie willekeurig gekozen vrouwen te eren. Maar er zouden natuurlijk ook vrouwen van veel recentere tijd kunnen worden vernoemd. Ik denk bijvoorbeeld aan juffrouw Trip (Dien Slagter), aan vrouw Zondag, aan Coba Dillingh of Anita Drenth-Kalk. Bijzondere vrouwen die het dorp mede gezicht hebben gegeven. Tegen de tijd dat de straatnamencommissie bij elkaar komt, zul je zien dat ze met voorstellen komen waar de honden geen brood van lusten. En mocht het met die nieuwbouw toch anders uitpakken, dan zouden we altijd nog de namen van de Broek, de Herenweg of de Boerendijk kunnen vervrouwelijken. Nou, gegroet maar weer…                                                                                                                 Willem