Dorpsbelangen Nieuwsbrief 1-2024

354

Een gloednieuwe nieuwsbrief vanuit Dorpsbelangen voor u! Hierin kijken we terug wat er zoal gedaan en besproken is. En kijken we vooruit naar wat er aan zit te komen.

Actualiteiten

Januari 2024 begon met een verenigingsoverleg. Zoals al eerder aangegeven zijn we voornemens om ieder jaar een overleg te organiseren in het begin van het jaar. Om zo te kijken naar wat er speelt bij verenigingen en waar ze tegen aanlopen. Uit het overleg is onder andere het idee naar voren gekomen om een brainstormsessie te organiseren omtrent het landschapsbeheer rondom Gieterveen.

In februari is de brainstormsessie geweest. Er was veel belangstelling vanuit verschillende hoeken. Hoe is Gieterveen aantrekkelijker te maken voor recreatie maar ook biodiversiteit en flora en fauna kwamen ter sprake. Er zijn diverse ideeën opgedaan zoals het uitzetten van wandelroutes, beplantingen aanbrengen, het dorp aantrekkelijker maken voor vogels en voornamelijk de ijsvogel en het dorp een fraaier aangezicht geven. Al deze ideeën hangen veelal met elkaar samen. Om het te realiseren is het nodig de ideeën verder uit te werken om deze te kunnen presenteren aan de grondeigenaren. Dit betreft voornamelijk de openbare ruimte. Er is een werkgroep opgezet om hieraan verder te werken.

In februari werd door de gemeente bekend gemaakt wie onze nieuwe vaste contactpersoon dorpen zal zijn. Dit is Cindy de Kyezer geworden. We hebben haar meteen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek begin maart en ze was aanwezig bij onze jaarvergadering. We hopen dat hierdoor de communicatie met de gemeente weer gaat verbeteren. Ze heeft onlangs met een bestuurslid door het dorp een ronde gemaakt waar verbeterpunten zijn voor het dorp.

Half maart stond onze jaarlijkse jaarvergadering gepland. Hier kijken we tevreden op terug aan het einde van de vergadering gaf Fred Bisschop nog een mooie geschiedenisles over onze molen De Eendracht. Dank daarvoor!

Inmiddels hebben we Pasen ook al weer achter ons gelaten. Samen met AVG kijken we terug op een geslaagd paasvuur. Meer dan 300 toeschouwers en een mooie bult snoeihout leverde weer een gezellige avond op.

 

 

Vooruitblik

Binnenkort zal bij ieder lid weer een flyer op de deur vallen om de contributie van 2024 over te maken. U kun onder vermelding van straatnaam huisnummer en contributie 2024 overmaken op:

NL81 RABO 0321 9000 81

T.N.V. Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen

5,- voor een gezin.

4,- voor een alleenstaande

Ook op de flyer zal een oproep staan voor nieuwe bestuursleden. Afgelopen jaar zijn we 2 bestuursleden kwijt geraakt. We kunnen hierdoor versterking gebruiken binnen ons bestuur. Wilt u eens een vergadering bij wonen? Of weten wat we zoal voor het dorp doen? Schroom niet en mail ons naar dorpsbelangengieterveen@gmail.com

 

En verder

Nieuwe aanvragen voor het gebiedsfonds dienen voor 1-8-2024 bij dorpsbelangen ingediend te zijn. Vragen over het gebiedsfonds? Kijk op www.gebiedsfondsoostermoer.nl of neem contact met ons op.

Wilt u zich inzetten voor het dorp maar geen bestuurslid zijn? Geef het aan! Mail ons jou gegevens en wie weet kunnen we in de toekomst elkaar helpen!