Jaarvergadering Dorpsbelangen

maart, 2020

18mar20:0023:00CancelledIn de spotlight!Jaarvergadering DorpsbelangenAfgelast in verband met CoViD-19.20:00 - 23:00 Dorpshuis Ous Hoes Organizator: Vereninging voor dorpsbelangen Gieterveen

Meer lezen

Activiteit details

Agenda

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Notulen jaarvergadering 2018
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  7. Bestuursverkiezing:

Aftredend niet herkiesbaar, Anneke Bakker
Toetredend, Tony Mulder

  1. Wat er verder ter tafel komt
  2. Sluiting

 

Pauze

 

Na de pauze zal Klaas Brandwijk (lid van de O.A.R  Omgevings Advies Raad) iets vertellen over de
stand van zaken m.b.t. de windmolens.
En Vincent Ratgers, ( lid van de O.A.R Nieuwediep)  geeft uitleg over de route’s van het bouwverkeer.
Verder is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Tijd

(Woensdag) 20:00 - 23:00

Locatie

Dorpshuis Ous Hoes

Bonnerveen 7, Gieterveen

Organizator

Vereninging voor dorpsbelangen Gieterveen

X