Foto’s: Kindermiddag bijenhotel bouwen

836

Een grote groep kinderen heeft afgelopen zaterdag 6 oktober erg enthousiast geholpen met het vullen van een groot bijenhotel! Dit was een gezamenlijk initiatief van de projectgroep ‘Onze Hunze’ en stichting Het Kleine Kerkje.

(Wilde) bijen zijn erg nuttig voor mens en natuur. Bijen zorgen er door bestuiving voor dat planten zich kunnen voortplanten. En juist deze bij wordt met uitsterven bedreigd. Om dit te voorkomen, hebben we geprobeerd de wilde bij (en andere insecten) een handje te helpen door het maken van een bijenhotel met kinderen. We begonnen in het kerkje wat over de wilde bij te vertellen, waarom ze zo nuttig zijn en wat nu de bedoeling is van een bijenhotel.
Het bijenhotel zelf was al geplaatst naast de Beek waarna de kinderen deze hebben gevuld.
We begonnen met een wandeling langs de Hunze om zo onderweg al materialen te zoeken om het bijenhotel mee te vullen. Daarna werd riet en bamboe in kleine stukjes gezaagd waarna de kinderen dit met kruiwagens naar het buienhotel brachten. Bij het bijenhotel werd er intussen ook flink gewerkt om leem op de dakpannen te smeren zodat de wilde bijen hier nestjes in kunnen maken.
Al met al een flinke prestatie met een prachtig resultaat! We hopen veel wilde bijen en andere insecten te helpen een nest- of overwinteringsplaats te vinden!

We hebben de meeste ouders kunnen vragen om toestemming of we de foto’s kunnen gebruiken voor publicatie, mocht dit in een enkel geval toch niet zo zijn, laat het ons dan weten via mailbox@gieterveen.com.