Het opknappen van graven op de begraafplaatsen te Gieterveen

931

Vanaf begin mei is een tiental vrijwilligers bezig om oude graven op de begraafplaatsen op te knappen. De redenen hiervan zijn o.a. het totaal beeld van de begraafplaatsen verbeteren, het voorkomen dat oude graven worden geruimd en vanwege historische overwegingen, om een beeld te krijgen en te houden van de mensen, die in het verre verleden (zelfs vanaf begin 1800) in deze regio hebben gewoond, geleefd, gewerkt en zijn gestorven.

De doelstelling is om graven, die o.a. zijn begroeid met een dikke laag mos en verveloos zijn, waardoor de teksten niet meer leesbaar zijn, schoon te maken en de teksten op de stenen te verven. Hierdoor worden o.a. de naam, geboortedatum, datum van overlijden, echtgenoot/echtgenote van enz. weer in beeld gebracht. In principe wordt een grafsteen kosteloos opgeknapt, wanneer er geen direct betrokkenen,  bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen of andere rechthebbenden meer te traceren zijn. Indien er wel familieleden of rechthebbenden worden getraceerd, dan zullen deze, voor zover mogelijk, worden benaderd om hun graf/graven te laten opknappen. Hiervoor wordt een redelijke vergoeding gevraagd, om de kosten te dekken. Deze mensen zijn niet verplicht hun graf/graven te laten opknappen door onze vrijwilligers. Zij hebben de volgende keuzemogelijkheden met betrekking tot hun graf/graven: a. de huidige situatie zo laten, b. zelf opknappen, c. tegen een redelijke vergoeding laten opknappen door de vrijwilligers. Momenteel zijn er al 42 graven schoongemaakt en de teksten geverfd.

Mensen, die het interessant vinden om te zien op welke wijze grafstenen worden schoongemaakt, en hoe de letters worden geverfd, zijn van harte welkom om dit vrijblijvend te komen bekijken op maandagmiddagen tussen 13.30 en 16.30 uur, want dan zijn de vrijwilligers bezig op de begraafplaats bij de kerk.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat er familieleden of rechthebbenden van graven zijn, die deze zelf wel willen gaan opknappen, maar dat hen de kennis ontbreekt. Leden van de werkgroep zijn bereid deze mensen gratis advies te geven en hen eventueel op gang te helpen.

Voor vragen of informatie kunt u zich wenden tot de volgende leden van de werkgroep: Harm Hoving, Aaltje Pastoors, Jannie Poelman, Anneke Bakker, Henk en Hillie Speelman, Jan en Diena Pepping, Frederik Dillingh (06-22486216) en Jan Hovinga (06-15592731).

Vriendelijk verzoek:  graag het bovenstaande doorgeven aan mensen, die geen internet hebben, maar voor wie het wel interessant zou kunnen zijn.  

N.B. de werkgroep is een particulier initiatief en valt buiten de taken en verantwoordelijkheden van de uitvaartvereniging Gieterveen/Nieuwediep.