Molen de ééndracht met op de voorgrond de beek. Foto: Gouwenaar