Onlangs hebben Roel Kleijn, Frederik Dillingh en Gerard Doeve, namens Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen, een gesprek gehad met de heer Bezuijen, hoofd terreinbeheer van het Drentse Landschap. Aanleiding voor dit gesprek was de onduidelijkheid van de status van het nieuwe natuurgebied. De vragen van Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen en de antwoorden van de heer Bezuijen zijn in de onderstaande tekst verwerkt.

Voor wie is het natuurgebied bedoeld?
Drents landschap heeft het gebied ingericht voor de natuur en met als belangrijkste doel de rust. Maar de inwoners van Gieterveen mogen er natuurlijk wel van genieten.

De bevolking mist een looproute door het gebied, waarom is er geen looproute door het gebied? Kunnen we deze realiseren?
Het binnengebied een stiltegebied moet zijn met zo min mogelijk mensen om het vestigen van bijvoorbeeld bevers en zeldzame vogels zoals de ijsvogel te bevorderen. Een loop route belemmerd dat proces. Aan deze wens tegemoet komen zal zeer moeilijk worden. Over de dijken kan men wel van de ene plek naar de andere plek.

Waar en wanneer komen er runderen in het gebied? Er zijn mensen bang voor die beesten.
De runderen zullen hoofdzakelijk aan de zuidzijde komen te lopen. Het Drents Landschap kan die angst niet wegnemen.

Waarom mag er geen ooievaarsnest in het gebied komen?
Drents Landschap heeft zijn standpunt hierover herzien. Aan de kant van de oude paasvuur plek mag in overleg een ooievaarsnest komen.  Aan deze zijde is zelfs geen bezwaar van een uitkijktorentje. Dit uiteraard ook in overleg.

Wat wordt er gedaan aan eventuele wateroverlast?
Als er wateroverlast is, dan wordt hier iets aan gedaan. Wateroverlast mag niet voorkomen.

Wat wordt er gedaan aan onkruid overlast?
Het gebied is nu nog mestrijk. Bij het maaien zal het maaisel worden afgevoerd.  Als het gebied verarmt, zal de vegetatie veranderen. Zeldzame planten zoals orchideeën zullen terugkeren. Deze planten zullen in landbouwgebied niet kunnen groeien. De overlast zal dan afnemen. 

Waarom mag er niet aan weidevogelbescherming worden gedaan?
Drents Landschap heeft hier ook geen bezwaar meer tegen.

Wat word er gedaan aan bestrijding van beverratten?
Het Drents Landschap heeft hierover nog geen klachten gehad. Het probleem is hun ook nog niet bekend. Als dit aan de orde komt zullen er passende maatregelen komen.

10  Waarom zijn er geen fiets cq ruiterpaden aangelegd?
Zoals eerder is aangegeven is natuur het  hoofddoel. Daarom geen fiets, wandel – en ruiterpaden. Daarom zijn er ook geen honden toegestaan, niet loslopend en niet aangelijnd.

De heer Bezuijen vraagt of er uit het dorp vrijwilligers zijn voor het beheren van dit gebied. Zij doen dan ook wat lichte werkzaamheden. Indien u geïnteresseerd bent om lichte werkzaamheden uit te voeren in het gebied, neemt u dan contact op met Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen.