jeu-de-boulesVeertien teams uit heel Drenthe waren zaterdag 24 oktober weer bijeengekomen voor een tournooi. Prachtig weer voor een spannend toernooi. Alle geplande vier rondes konden worden uitgespeeld. Om 2 uur de laatste partij tussen Schoonebeek en Gieterveen.
Helaas moesten op het laatst ons Gieterveens tweetal het toegeven dat in deze partij Schoonebeek de beste was.
1e prijs: Ans en Jan Zwaneveld – Schoonebeek.
2e prijs: J. en G. de Vries – Gasselte
3e prijs: Benes en Hammingha – Zuidlaren.
Nieuws uit de jeu de boulesvereniging ; ‘de Uithoek’.
De verlichting van het veld is gerepareerd. Op woensdagavond van 6.30 uur tot ongeveer 8 uur wordt er getraind o.l.v Gerard Kramer. Iedereen die eens wil komen kijken of meedoen, hartelijk welkom!

Het bestuur.