2016-03-22 21_38_04-StartMomenteel worden op diverse locaties spreekuren gehouden omtrent de ontwikkeling van windparken in onze omgeving. Een van deze locaties is ons eigen dorpshuis.

In kleine groepen van maximaal 6 deelnemers informeren medewerkers van het ministerie u over de procedure en over de ontwerpbesluiten. De initiatiefnemers zijn aanwezig om u te informeren over het project en de participatiemogelijkheden. U bent van harte welkom om vragen te stellen aan de medewerkers van het ministerie en aan de initiatiefnemers. Het gesprek duurt 45 minuten.

Om deel te mogen nemen aan een spreekuu
r dient u zich te registreren volgens deze website.

Via deze link is een visualisatie te vinden van het windpark Oostermoer dat voorzien is nabij Gieterveen. Als standpunt is gekozen de Veenakkers tussen huisnummer 48 en huisnummer 50 in.

**Disclaimer** 

De redactie van Gieterveen.com wil benadrukken dat het geen stelling neemt in de windturbine discussie en enkel een communicatie platform wil zijn voor zowel voor- als tegenstanders richting alle betrokkenen.

 

Geef een reactie