LAAT UW EIGEN FRUIT PERSEN OP ZONDAG 20 SEPTEMBER A.S.

Uw eigen vruchtensap thuis serveren? Dat kan binnenkort! Op zondag 20 september aanstaande, bij korenmolen De Eendracht in Gieterveen kan uw eigen fruit verwerkt worden tot sap. Er is een mobiele fruitpers aanwezig! Van Fruit naar Sap… Het fruit wordt eerst gewassen, daarna fijn gehakseld en vervolgens wordt het op een band tot pulp geperst. Het sap en vruchtvlees worden dan gescheiden. Afhankelijk van de versheid van het fruit en de soort appel/peer is het rendement circa 75%. Het sap wordt gepasteuriseerd tot 80 graden Celsius en verpakt in een “bag in box” van 5 liter. Het sap is dan […]

Jaarvergadering AVG 19 maart

Jaarvergadering AVG Het bestuur van de Activiteiten Vereniging Gieterveen nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering wordt gehouden in Ámoi. Donderdag 19 maart 2020 aanvang: 20:30 uur Agendapunten jaarvergadering: 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Notulen jaarvergadering en jaarverslag 2019 4) Verslag kascommissie: G.J. Roossien en G. Sanders 5) Jaarverslag penningmeester 6) Verkiezing kascommissie – aftredend G.J. Roossien 7) Pauze 8) Bestuursverkiezing: Aftredende bestuursleden: – Gerard Koops (herkiesbaar) – Janna Eleveld (herkiesbaar) 9) Vaststelling contributie 2020 10) Jaarprogramma 2020 11) Rondvraag – W.V.T.T.K. 12) Sluiting

Jaarvergadering IJsvereniging Gieterveen

Op maandag 23 maart 2020 houdt de IJsvereniging Gieterveen haar jaarvergadering in de kantine van de ijsbaan. Aanvang 19.30 uur Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarvergadering 18 maart 2019 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Aanstellen nieuwe kascommissie 8. Bestuursverkiezingen aftredend en herkiesbaar: Jan Pepping tegenkandidaten kunnen zich voorafgaand aan de vergadering melden bij het bestuur 9. Verhuur ijsbaan/kantine 10. Rondvraag 11. Sluiting

Fotoreportage intocht Sinterklaas 2019

De intocht van Sinterklaas in Gieterveen was weer een groot succes! Zo’n 75 kinderen zagen Sinterklaas ook dit jaar weer aankomen met de Veenexpres en de jongste kinderen mochten meerijden. Tijdens de rit naar het dorpshuis zongen de kinderen uit volle borst diverse Sinterklaasliedjes en genoot Sinterklaas met volle teugen van de rit door ons mooie dorp. In het dorpshuis werd weer een geweldige show neergezet met veel pepernoten, muziek en confetti-kanonnen. Sinterklaas gaf aan dat de intocht in Gieterveen nog altijd de mooiste en gezelligste van Nederland is. De organisatie was wederom in handen van de Activiteiten Vereniging en […]

Zaterdag 23 november Sinterklaasintocht Gieterveen

De Activiteiten Vereniging Gieterveen organiseert samen met Sinterklaas op zaterdag 23 november weer een geweldig Sinterklaasfeest voor alle kinderen van Gieterveen en Nieuwediep! Het feest vindt dit jaar plaats in het “dorpshuis” en de goed heiligman zal met zijn Pieten om plm. 13:30 uur het dorp binnenrijden met de “Veenexpres” van de familie Hoving. Kinderen tot en met groep 5 mogen meerijden met de Sint en Pieten in de Veenexpres en kunnen opstappen op de hoek Veenakkers/Meertensweg, bij de speeltuin aan het Vonderpad of op de hoek van de Broek/Meertensweg. Ouders en kinderen vanaf groep 6 worden verzocht om zelf […]

Gratis schaatsen in Groningen!

Op zaterdag 9 november kunnen leden van de IJsvereniging Gieterveen, op vertoon van hun lidmaatschapskaart, vanaf 16:00 uur gratis schaatsen op kunstijsbaan Kardinge te Groningen. Binnenkort komt het bestuur langs met de lidmaatschapskaarten. Mocht u op 9 november nog geen kaart hebben ontvangen en toch gebruik willen maken van het vrij schaatsen, dan kan de kaart op zaterdag 9 november tussen 11:00 en 13:00 uur opgehaald worden bij Steven Jonkman, Meertensweg 13 Gieterveen.

Column “Het schoolfeest van 1911”

Het schoolfeest van 1911 Naar de eisen van de tijd heb ik wel e-mail en internet, maar geen facebook of iets dergelijks om mee te communiceren. Nooit overwogen ook. Onlangs ontdekte ik dat ik dergelijke berichten vrij makkelijk kan inzien en aldus liep ik de duimpjes op mijn stukjes eens na. Ik was verbaasd en verrast. Oké, het gaat niet om wereldschokkende getallen, maar toch…! Hartelijk dank hiervoor. Vooral de stukken over de winkels ‘deden’ het verrassend goed. Eén van de lezers die mij enige tijd geleden over een en ander informatie verstrekte, stak mij toen een plakboek toe met […]

Column “Festival-koorts”

Festival-koorts ‘Het festivalseizoen barst los’ kopte de krant. Er is bijna geen dorp waar geen muziek- of theaterspektakel plaats vindt. Emmen, Meppel, Borger, Grolloo…, noem maar op. En alles weer groter dan het jaar er voor. Bij ons startte voor de 13de keer BonnyFest, nu onder de naam BonnyFiesta. Een evenement dat ooit als schuurfeestje begon en langzamerhand uit haar jasje scheurde. De speelweide kan de grote tent makkelijk bergen, maar er komt van alles bij. In vroegere jaren was een tent met bij de ingang een kassa en twee potige jongens meer dan genoeg, maar nu is alles omheind […]

24 november Sinterklaasintocht Gieterveen

De Activiteiten Vereniging Gieterveen organiseert samen met Sinterklaas op zaterdag 24 november weer een geweldig Sinterklaasfeest met een super gave show! Het feest vindt dit jaar weer als van ouds plaats in de zaal van café de Driesprong en de goed heiligman zal met zijn Pieten om plm. 13:30 uur het dorp binnenrijden met de “Veenexpres” van de familie Hoving. Kinderen tot en met groep 5 mogen meerijden met de Sint en Pieten in de Veenexpres en kunnen opstappen op de hoek Veenakkers/Meertensweg, bij de speeltuin aan het Vonderpad of op de hoek van de Broek/Meertensweg. Er kunnen plm. 30 […]

Column “Afgeschreven”

Afgeschreven Een dorpsgenote attendeerde mij op de aanwezigheid van een aantal bordjes op onze oude begraafplaats. Ze vroeg zich af wat dit inhield en of ik daar niet eens aandacht aan wilde schenken. Ik ging erop af en telde 30 bordjes met de tekst: Aan de rechthebbende/nabestaande van dit graf. U wordt vriendelijk                verzocht contact op te nemen met de Gemeente Aa & Hunze i.v.m.              met de staat van onderhoud van het grafmonument. Voor vragen kan men bij de gemeente terecht. Einde bericht.   Ik liet dit even binnenkomen, want wat betekent dit? De graven waar het om […]

Gezellige Sinterklaasintocht Gieterveen

Afgelopen zaterdag hield Sinterklaas zijn jaarlijkse intocht in Gieterveen. Deze intocht werd door  de Activiteiten Vereniging georganiseerd. Sinterklaas kwam dit jaar met de Veenexpres en de jongste kinderen mochten meerijden. Tijdens de rit naar het dorpshuis zongen de kinderen uit volle borst diverse Sinterklaasliedjes en genoot Sinterklaas met volle teugen van de rit door het dorp. In het dorpshuis werd er een mooie show neergezet door de Zwarte Pieten met veel pepernoten, muziek en confetti-kanonnen. Sinterklaas gaf aan dat de intocht in Gieterveen nog altijd de mooiste en gezelligste van Nederland is.  

Verenigingen Gieterveen halen geld op

De Grote Clubkas campagne van de Rabobank heeft de verenigingen in Gieterveen goed gedaan. Tijdens de coöperatieve week van de Rabobank konden alle verenigingen en stichtingen welke een rekening hebben bij de Rabobank konden zich inschrijven om hun kas te spekken. Aan de hand van stemmen welke door leden van de bank ingezonden konden worden werd geld opgehaald. Drie verschillende verenigingen in Gieterveen hebben zich ingeschreven TC Gieterveen, V&K en zo ook Gieterveen.com. Het was een avondvullend programma waar twee afgevaardigden van deze website hun avond gespendeerd hebben. De avond zag er als volgt uit: Opening door de Rabobank met kerngetallen. […]

Promoot uw activiteiten via Gieterveen.com

Een belangrijk onderdeel van Gieterveen.com is de dorpsagenda. In deze dorpsagenda staan alle activiteiten georganiseerd in Gieterveen vermeld. Tenminste, dat is ons streven. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat u de activiteiten bij ons aanmeld! Dat kan via dit contactformulier of via de E-mail. Een vermelding in de dorpsagenda is gratis! Daarnaast staan er natuurlijk twee grote borden aan de invalswegen van de bebouwde kom. Eén aan de Veenakkers en één aan de Bonnerveen. Een vermelding op deze borden, vanaf zo’n 4 weken voor uw activiteit, zorgt voor enorm veel extra aandacht! Hier zijn echter wel een […]

Visualisatie windpark en inschrijving spreekuur

Momenteel worden op diverse locaties spreekuren gehouden omtrent de ontwikkeling van windparken in onze omgeving. Een van deze locaties is ons eigen dorpshuis. In kleine groepen van maximaal 6 deelnemers informeren medewerkers van het ministerie u over de procedure en over de ontwerpbesluiten. De initiatiefnemers zijn aanwezig om u te informeren over het project en de participatiemogelijkheden. U bent van harte welkom om vragen te stellen aan de medewerkers van het ministerie en aan de initiatiefnemers. Het gesprek duurt 45 minuten. Om deel te mogen nemen aan een spreekuu r dient u zich te registreren volgens deze website. Via deze link is een visualisatie […]

Ontwerpwedstrijd dorpsvlag Gieterveen

Vele dorpen om ons heen zijn in het bezit van een eigen dorpsvlag. Een dorpsvlag is een mooie toevoeging op bijzondere dagen zoals, 13 april (bevrijding Gieterveen door de Polen), Hemelvaartsdag, alle lokale evenementen en wanneer er bijvoorbeeld iemand slaagt voor zijn/haar examen. Er is echter één klein probleem. Gieterveen heeft geen algemeen geaccepteerde dorpsvlag. Bij deze daagt Gieterveen.com jullie uit om een ontwerp in te leveren voor een dorpsvlag. Er zijn een aantal restricties voor het ontwerp van de vlag: Afmeting 70x100cm (in elk geval op deze schaal) Maximaal 3 kleuren + wit (standaard is de vlag wit, buiten […]

Afvalkalender Gieterveen

In het nieuwe jaar verandert er het nodige in het afvalophaalbeleid van de gemeente Aa en Hunze. De afvalkalender van Gieterveen.com is hierop aangepast. De afvalkalender beschikbaar in google calender. Deze kun je dan toevoegen aan de eigen agenda.  In het kort zijn de wijzigingen: Voor wijk 1 ( Broek, Nieuwbouw, Veenakkers, Streek, Tjassenswijk, De Hilte) veranderen de ophaaldagen voor de groene en grijze container. Vanaf maart wordt voor het gehele dorp het restafval (grijze container), nog maar één keer per 4 weken opgehaald, maar daar tegenover wordt de plastic, metaal en drankpakken (oranje) container wel één keer per 2 weken […]

Gieterveen.com Whatsapp Service

Op bezoek gaan, e-mailen, faxen, bellen, post versturen… het zijn allemaal manieren om informatie met elkaar te delen! Momenteel wordt er weinig informatie aangeleverd door verenigingen, inwoners, middenstand… noem ze maar op. Wij van Gieterveen.com zijn gaan kijken naar manieren waarop wij het makkelijker kunnen maken om informatie te delen met Gieterveen. Wie heeft er tegenwoordig nou geen smartphone met Whatsapp? Juist! Daarom heeft Gieterveen.com er voor gekozen de Whatsapp service. Tevens kan je deze service ook benaderen voor informatie en vragen over Gieterveen.com. We hebben een 06-nummer welke je in je telefoon kan zetten onder Gieterveen.com en vervolgens kan je […]

Column Willem Haandrikman “Wensvlinder”

Wensvlinder Elke poging die de mens onderneemt om terug te gaan in de tijd is bij voorbaat gedoemd te mislukken, het is eerder de tijd zelf die de geschiedenis laat herhalen. Dit klinkt misschien wat heftig, maar het moet even worden gezegd. Afgelopen zaterdag waren er in ons dorp een reeks activiteiten waardoor ik onwillekeurig aan het vergelijken ging en waarbij de moderne tijd uiteindelijk glansrijk won. Als je werkelijk een bepaalde tijdfase wilt nabootsen moet je het dorp immers grotendeels afbreken en weer opbouwen zoals het er op dat bewuste moment uitzag en dat zal schrikken worden, want nu […]

Column Willem Haandrikman …hoe de oorlog is verdwenen…

…hoe de oorlog is verdwenen… De meeste van de stukjes die ik schrijf ontstaan redelijk snel. Binnen een uur staat het raamwerk meestal wel op papier en met het corrigeren en uitwerken komt er nog eens een paar uur bij, maar dan is het voor de bakker. Soms zit ik er een paar dagen tegenaan te hikken. Nu ook. De reden is dat ik het, een beetje ingegeven door de massale berichtgeving over de bevrijding nu 70 jaar geleden, wil hebben over de oorlog. Die heb ik niet zelf meegemaakt, maar de groep mensen die het wel heeft meegemaakt wordt […]

Geweldige finale eenakterfestival Schouwburg Ogterop Meppel

4 weken geleden was de teleurstelling groot onder de spelers, toen bleek dat Crescendo in de voorronde in theater van Slag te Borger net naast een ticket voor de finale greep en Rederijkerskamer Borger als beste werd uitgeroepen. Echter er was nog een kans om de finale te bereiken, door te worden uitgeroepen als beste 2e van de 3 voorronden en zo geschiede het dat Crescendo toch nog in de finale kwam te staan. Afgelopen zaterdag om 14.00 uur ’s middags arriveerde de eerste delegatie bij Schouwburg Ogterop in Meppel, om daar samen met de mensen van geluid en techniek […]