Eindejaarsbericht 2023

784

We lopen zo zoetjesaan naar het eind van 2023. De jaaroverzichten verschijnen met een dag in de kranten en de jaarlijkse top 1000, de top 2000 en andere toppen dompelen het land weer in nostalgisch meezwijmelen. Zo gaat het immers al jaren: de Koning mag op de postzegel, maar Queen sluit traditioneel het jaar af. We houden als nuchtere Ollanders nu eenmaal van vastigheid. Dat ons land -en de wereld!- overloopt van misère houden we eventjes onder de pet. De leden van ons demissionaire kabinet gaan net als wij aan de oliebollen en het koudvuur en tegen februari hervat Ronald Plasterk het formeren van Wilders 1. Intussen wordt ons land geregeert door wat ik voor het gemak de ‘Vergaarbak Rutte 5’ zal noemen. Want hoewel Den Haag onlangs officieel afscheid van de zittende dames en heren heeft genomen, zal er in geval van calamiteiten kordaat moeten worden opgetreden en kan men niet wegkomen met smoesjes. Stel dat Koning Flip van België opeens poetinisk gaat denken en bij Roosendaal met musketten en pekbussen de grens oversteekt, dan zul je ogenblikkelijk moeten ingrijpen. Met Rutte 5 zie ik dat eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren. Alle lopende zaken worden gewoon uitgesteld en als je dit maar lang genoeg volhoudt, wordt het vanzelf afstel. Zie: de afhandeling van de aardbevingsschade, de toeslagenaffaire en de spreidingswet van asielzoekers. Langlopende drama’s. Daarenboven is het grootste drama misschien wel het enorme tekort aan woningen. Het begrip daklozen heeft een brede betekenis gekregen nu er steeds meer sprake is van ‘economisch daklozen’. Dat zijn mensen die een baan hebben -vaak niet eens de slechtste!- maar door omstandigheden geen huis hebben en daardoor niet zelden bij kennissen of vrienden aankloppen of uit pure nood weer bij de ouders intrekken. Het is jammer dat nogal makkelijk wordt verwezen naar vluchtelingen, immigranten en statushouders, die feitelijk voor hetzelfde probleem staan. Een bijkomend effect van de woningnood is dat veel jonge mensen niet meer op zichzelf kunnen gaan wonen en geen gezin kunnen stichten. De bevolkingsaanwas komt nu vooral door immigratie. In het komende jaar zal Nederland de 18miljoenste inwoner begroeten. Dat er gezocht wordt naar afname of zelfs totale stop op de ongebreidelde intocht van mensen uit het buitenland is niet vreemd, maar door de veroudering van de autochtone bevolking zullen we toch meer jonge mensen moeten hebben om de kar te trekken. De industrie, de zorg, de infrastuctuur, land- en tuinbouw, post- en pakketbezorging enzovoort, draait voor een groot deel op mensen uit EU-landen en zogeheten nieuwe Nederlanders. We kunnen eenvoudig niet meer zonder hen. Zet men van staatswege deze instroom stil, dan loopt de heleboel vast. Het blijft niettemin een ingewikkeld probleem.

2024 zou weleens een heftig jaar kunnen worden. Nou ja, Den Haag ligt nu een beetje op z’n gat, dan doen wij dat ook maar. Een kort winterslaapje kan in deze roerige tijden geen kwaad. Hoe het ook zij: ik wens u allen fijne kerstdagen en alvast een gelukkig en vooral gezond 2024!

Willem.